Norsk AUD Forening jobber med å spre kunnskap om Alcohol Use Disorder og hvordan man med enkle tiltak kan redusere alkoholforbruket betydelig.

Er alkohol vårt siste tabu ?

Dette er bunntekst på hver side.