Vi er en brukerorganisasjon for mennesker som ønsker hjelp til å endre sitt drikkemønster.

 

Totalkonsumet av alkohol har økt betydelig de siste 20 årene.

Vi drikker kontinentalt til hverdags og tar ut den norske fylla i helgene. Når forbruket stiger får flere problemer og vi får nye grupper problemdrikkere. Gjerne godt voksne ressursterke kvinner og menn med høy utdannelse og gode jobber. For denne gruppen mennesker som sliter er det skamfult å ikke ha selvkontroll. Man opplever usikkerhet og ambvivalens om hva et alkoholproblem faktisk er. Tradisjonelle forestillinger har vist seg lite egnet til å møte tidlige og moderate alkoholproblemer. Veldig få erkjenner at alkoholen har begynt å ta grep om deres hverdag.

 

Hvordan vi tenker og jobber.

Å ha et problematisk forhold til alkohol er et av de virkelig store tabuer i dagens samfunn. Du er "Elefanten i stua". Selv de nærmeste,- dvs. ektefelle eller samboer har problemer med å snakke åpent og ærlig om familiens store "hemmelighet". I Verdde har vi som motto #fuck shame.

Vårt fellesskap gir deg styrke og mot til å jobbe med dine problemer. Sammen er vi sterke.

 

Hva betyr verdde ?

 

Navnet har vi lånt fra det samiske språket. Verdde er en utvidelse av begrepet kammerat men i det samiske språket er verdde en betegnelse på gjensidig samarbeidsforhold mellom reindrift og fastboende. Når reindriftssamene kom til kysten om våren møtte den lille samegutten den lille fiskergutten. På tvers av kulturer og språk fant de tonen og et livslangt vennskap oppstod. Det å vite at du hadde en verdde som tenkte på deg, ville hjelpe og støtte deg i vanskelige situasjoner var ofte nok. Overført til vår organisasjon betyr det at alle som bryr seg kan bidra. Har du kunnskap eller overskudd du vil dele med et annet menneske er du velkommen. Det hele handler kun om å være et medmenneske. Den gode (men ofte tøffe) samtalen kan være en fin start på noe som ofte blir et varig tillitsforhold og vennskap.

 

.

Dette er bunntekst på hver side.