Norsk AUD Forening jobber med å spre kunnskap om Alcohol Use Disorder og hvordan man med enkle tiltak kan redusere alkoholforbruket betydelig.

Hva er Alcohol Use Disorder (AUD) ?

I USA har personer med et problematisk forhold til alkohol fått den medisinske diagnosen "alcohol use disorder" eller AUD. I en undersøkelse i 2012 regnet man med at ca. 10% av den voksne befolkningen over 18 år i USA kunne diagnostiseres med AUD.

 

For å bli diagnostisert med AUD må pasienten oppfylle visse kriterier i "Diagnostic and Statistcal Manual of Mental Disorders" DSM-5 definert av  USA sitt National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.

Tegn & symptomer på Alcohol Use Disorder.

1.  Du drikker stadig oftere.

2.  Du drikker mere enn planlagt.

3.  Du drikker lengere enn planlagt.

4.  Du drikker fortere enn før.

5.  Du drikker i smug.

6.  Du skjuler flasker.

7.  Du ønsker  å kutte eller redusere, men greier det ikke.

8.  Du har ofte sug eller trang til å innta alkohol.

9.  Du bruker mye energi på å planlegge og tilrettelegge for å kunne drikke alkohol.

10.Du pynter på hvor mye du drikker.

11.Du tåler mere alkohol enn før.

12. Du kamuflerer innkjøp av alkohol.

13.Du mister interesse for aktiviteter og hobbyer som tidligere var viktig.

14.Du har ofte hang-over.

15. Du opplever blackouts.

Dette er bunntekst på hver side.