Norsk AUD Forening jobber med å spre kunnskap om Alcohol Use Disorder og hvordan man med enkle tiltak kan redusere alkoholforbruket betydelig.

For å kunne spre kunnskapen om Sinclair metoden og  legemiddelet nalmefen til alle de tusen som sliter med alkohol er vi helt avhengig av støtte fra slike som DEG som ser nytten i vårt arbeid.


Bli fast giver med avtalegiro eller gi en donasjon via PayPal. Vi har for tiden en søknad hos skattedirektoratet om skattefradrag. Når vi får godkjent søknaden kan du få fradrag for inntil kr. 30.000,- for alle gaver og donasjoner til Verdde som overstiger fem hundre kroner. Du kan også støtte Verdde via vipps ;-)


Ditt bidrag teller mere enn du tror.

Ingen kan hjelpe alle,- men alle kan hjelpe en.


Hjelp enkeltpersoner og familier hvor alkoholen er i ferd må å ødelegge relasjoner, helse, økonomi og hverdagen. Stort alkoholforbruk gir bekymringer til barn, ektefelle, familie, venner og kollegaer. Det sprer seg som ringer i vannet men er vondt å snakke om for alle.


Er alkoholproblemer i familien vårt siste tabu ? Bli med DU OGSÅ - hjelp oss å hjelpe.

verdde  #79676

Dette er bunntekst på hver side.