Norsk AUD Forening jobber med å spre kunnskap om Alcohol Use Disorder og hvordan man med enkle tiltak kan redusere alkoholforbruket betydelig.

Kognitiv terapi.

Etter lang tid med høyt alkoholforbruk har mange av oss opplevd både angt og depresjon. Det er helt vanlig å slite psykisk. Ofte er det problemer i nære relasjoner med ektefelle, samboer, barn, øvrig familie, venner og kollegaer. Kanskje er det problemer på jobb og økonomien er anstrengt. Det kan være trussel om skilsmisse, oppsigelse eller inkasso. Lavt selvbilde, skamfølelse og skyldfølelse er helt vanlig. Dette gjør ingen edru. Hjelpen ligger i å snakke sammen. Det første steget er å innrømme overfor deg selv at du har et problem. Det neste er å dele det med en annen. I de fleste tilfeller kan det være helt nødvendig med en profesjonell hjelper. Fastlegen din kan henvise deg til psykolog eller andre fagpersoner som er kjent med alkoholrelasjonsproblemer. 

I samtalen arbeider sykepleieren med å lokke fram hennes motivasjon til å søke rådgivning for sine alkoholvaner. Filmen illustrerer en motiverende samtale fra start til slutt. Vi ser hvordan sykepleieren tar opp emnet, utforsker hennes ambivalens overfor alkohol, lokker fram endringssnakk og bistår henne med å ta en beslutning om å søke hjelp med alkoholvanene sine. 


Sykepleieren styrer tydelig i retning av å ta beslutninger om å endre. Styringen er samtidig i en stil som pasienten godtar uten å vise for mye motstand. Samtalen viser pasientsentrert kommunikasjon, den viser fokus på pasientens endringssnakk og den viser hvordan pasienten på egne vilkår kommer frem til å en beslutning om å søke hjelp med alkoholen.

I denne filmen møter vi en kvinne som er kommet litt opp i alderen. Hun møter sykepleieren Tom, fra hjemmetjenesten. Hun har skadet seg i et fall og får oppfølgning etter dette. Legen hennes har bedt hjemmesykepleieren ta opp alkoholbruk med henne. Dette på grunn av at hun var beruset da hun falt og på grunn av at blodprøver av henne viser forhøyede leververdier, noe som også kan tyde på at hun drikker mer enn kroppen hennes har godt av.


Dette er bunntekst på hver side.