Norsk AUD Forening jobber med å spre kunnskap om Alcohol Use Disorder og hvordan man med enkle tiltak kan redusere alkoholforbuket betydelig.

 Totalkonsumet av alkohol har økt betydelig de siste 20 årene. Vi drikker kontinentalt til hverdags og tar ut den norske fylla i helgene. Når forbruket stiger får flere problemer og vi får nye grupper problemdrikkere. Gjerne godt voksne ressurssterke kvinner og menn med høy utdannelse og gode jobber. For denne gruppen mennesker som sliter er det skamfullt å ikke ha selvkontroll. Man opplever usikkerhet og ambivalens om hva et alkoholproblem faktisk er. Tradisjonelle forestillinger har vist seg lite egnet til å møte tidlige og moderate alkoholproblemer. Veldig få erkjenner at alkoholen har begynt å ta grep om deres hverdag. Vi drikker både i uken og i helgen Ja takk begge deler. At mange drikker mer enn de bør, vet vi veldig godt.  En annen studie sier at ca. 17 % av befolkningen har et drikkemønster som sannsynligvis går ut over jobb, venner og familie. Altså ikke et klassisk alkoholproblem, men mere et relasjons-alkoholproblem.

Norsk AUD Forening er en interesseorganisasjon for personer som har AUD eller har en mistanke om at de har AUD. Formålet vårt er å spre kunnskap om lidelsen og hvordan man kan redusere alkoholforbruket. I tillegg jobber vi med å fjerne skam og stigma. Vårt motto er #fuck shame. Forskning viser at ca. 10% av befolkningen har AUD og det er genetisk nedarvet. Hjernen vår reagere annerledes på alkohol.

Kontakt oss for spørsmål.

 
 
 

Kontakttelefon: 941 42 942

Dette er bunntekst på hver side.