SNAKK OM ALKOHOL - MI

Snakk om alkohol - motiverende intervju

I denne filmen møter vi en kvinne som er kommet litt opp i alderen. Hun møter sykepleieren Tom, fra hjemmetjenesten. Hun har skadet seg i et fall og får oppfølgning etter dette. Legen hennes har bedt hjemmesykepleieren ta opp alkoholbruk med henne. Dette på grunn av at hun var beruset da hun falt og på grunn av at blodprøver av henne viser forhøyede leververdier, noe som også kan tyde på at hun drikker mer enn kroppen hennes har godt av.


I samtalen arbeider sykepleieren med å lokke fram hennes motivasjon til å søke rådgivning for sine alkoholvaner.


Filmen illustrerer en motiverende samtale fra start til slutt. Vi ser hvordan sykepleieren tar opp emnet, utforsker hennes ambivalens overfor alkohol, lokker fram endringssnakk og bistår henne med å ta en beslutning om å søke hjelp med alkoholvanene sine. 


Sykepleieren styrer tydelig i retning av å ta beslutninger om å endre. Styringen er samtidig i en stil som pasienten godtar uten å vise for mye motstand. Samtalen viser pasientsentrert kommunikasjon, den viser fokus på pasientens endringssnakk og den viser hvordan pasienten på egne vilkår kommer frem til å en beslutning om å søke hjelp med alkoholen.

Dette er bunntekst på hver side.