Bli verdde-venn. Ingen kan hjelpe alle men alle kan hjelpe en.

 

For å kunne spre kunnskapen om Sinclair metoden til alle de tusen som sliter er vi helt avhengig av støtte fra enkeltpersoner som ser nytten i vårt arbeid.

 

Det er enklest på Vipps #79676, Verdde kr. 250,- kr. 500,- kr. 1.000,-

 

eller bruk vårt kontonr.: 1503.83.70933 hvis du ønsker å opprette en autogiroavtale i din nettbank.

 

Ditt bidrag teller. Hjelp enkeltpersoner og familier hvor alkoholen er i ferd må å ødelegge relasjoner, helse, økonomi og hverdagen. Stort alkoholforbruk gir bekymringer til barn, ektefelle, familie, venner og kollegaer. Det sprer seg som ringer i vannet.

 

 

Kontakt oss på epost: post@verdde.no for spørsmål. Vi reiser også rundt og holder foredrag om behandlingsopplegget.

 

 

Dette er bunntekst på hver side.